Pirofilit

Generalije o mineralu

 

Pirofilit
Generalna saznanja

 

Po svome hemijskom sastavu pirofilit je alumosilikat formule: Al2O34SiO2H2O

Krajnji je član izomorfnog niza alumosilikata koji sadrži vezanu vodu.

Hidroksilne grupe OH vezane su za unutrašnji sloj troslojne kristalne rešetke što pirofilit čini slabo reaktivnim.

U vodi je netopiv i ne bubri.

Na osnovu rendgenografskih, diferencialno-termičkih i dehidratometrijskih ispitivanja utvrđeno je da u rudi pirofilita preovladavaju minerali: pirofilit, sericit i kaolinit a u manjem postotku sadrži i kvarc te magnezit i dolomit.

Fizička svojstva:

Specifična težina: cca 2,7 g/cm3

pH vrijednost:  9 – 10

Tvrdoća ( po Mohsu ) : 1

Pirofilit

Po svome hemijskom sastavu pirofilit je alumosilikat formule: Al2O34SiO2H2O

Krajnji je član izomorfnog niza alumosilikata koji sadrži vezanu vodu.

Hidroksilne grupe OH vezane su za unutrašnji sloj troslojne kristalne rešetke što pirofilit čini slabo reaktivnim.

U vodi je netopiv i ne bubri.

Visoko-kvalitetni pirofilitski škriljac se vrlo rijetko može naći u prirodi.

Na osnovu rendgenografskih, diferencialno-termičkih i dehidratometrijskih ispitivanja utvrđeno je da u rudi pirofilita preovladavaju minerali: pirofilit, sericit i kaolinit a u manjem postotku sadrži i kvarc te magnezit i dolomit.

Fizička svojstva:

Specifična težina: cca 2,7 g/cm3

pH vrijednost:  9 – 10

Tvrdoća ( po Mohsu ) : 1

error: Ooops sadržaj je zaštićen!