O nama

Upoznajte kompaniju AD Harbi i njene uposlenike

 

O nama

Upoznajte kompaniju AD Harbi i njene uposlenike

 

Naša kompanija AD HARBI d.o.o. osnovana je davne 1981.godine ,a osnovna djelatnost bila je građevinarsto. Svoj oblik mijenjala je shodno zakonskim regulativama sve do 2015.godine kada proširujemo naše poslovanje na rudarstvo, proizvodnju i usluge.

Naša kompanija sa sjedištem u Sarajevu danas zapošljava veliki broj stručnjaka, naučnika i istraživača čiji je osnovni radni zadatak naučno istraživački rad primjene pirofilita u raznim industrijskim granama.

AD HARBI d.o.o. Sarajevo je u procesu revitalizacije i pokretanja procesa eksploatacije i prerade pirofilitskog škriljca iz nalazišta Parsovići – Konjic, Bosna i Hercegovina.

Rezultati svih dosadašnjih istraživanja kojima raspolaže AD HARBI d.o.o. pokazali su da mineral pirofilit ima komparativnu prednost u odnosu na druge mineralne sirovine.

Osnovna sirovina za proizvodnju mikroniziranog pirofilita je sirova ruda koju čini ljubičasti, sivi i bijeli pirofilitski škriljac.

U toku su pripreme za uspostavljanje novih i savremenih tehnologija i tehnoloških postupaka kao i odabir opreme sa kojom bi se postigli najbolji rezultati eksplaotacije i prerade rude.

Geološka istraživanja i rudarski radovi na lokaciji nalazišta kao i tehnološka ispitivanja kvaliteta rude pokazuju da se na užoj lokaciji nalaze velike zalihe kvalitetne rude, jedinstvene na prostoru Europe.

Naša kompanija AD HARBI d.o.o. osnovana je davne 1981.godine ,a osnovna djelatnost bila je građevinarsto. Svoj oblik mijenjala je shodno zakonskim regulativama sve do 2015.godine kada proširujemo naše poslovanje na rudarstvo, proizvodnju i usluge.

Naša kompanija sa sjedištem u Sarajevu danas zapošljava veliki broj stručnjaka, naučnika i istraživača čiji je osnovni radni zadatak naučno istraživački rad primjene pirofilita u raznim industrijskim granama.

AD HARBI d.o.o. Sarajevo je u procesu revitalizacije i pokretanja procesa eksploatacije i prerade pirofilitskog škriljca iz nalazišta Parsovići – Konjic, Bosna i Hercegovina.

Rezultati svih dosadašnjih istraživanja kojima raspolaže AD HARBI d.o.o. pokazali su da mineral pirofilit ima komparativnu prednost u odnosu na druge mineralne sirovine.

Osnovna sirovina za proizvodnju mikroniziranog pirofilita je sirova ruda koju čini ljubičasti, sivi i bijeli pirofilitski škriljac.

U toku su pripreme za uspostavljanje novih i savremenih tehnologija i tehnoloških postupaka kao i odabir opreme sa kojom bi se postigli najbolji rezultati eksplaotacije i prerade rude.

Geološka istraživanja i rudarski radovi na lokaciji nalazišta kao i tehnološka ispitivanja kvaliteta rude pokazuju da se na užoj lokaciji nalaze velike zalihe kvalitetne rude, jedinstvene na prostoru Europe.

error: Ooops sadržaj je zaštićen!