Istraživanja u polju prehrambenih tehnologija

Istraživanja provedeno

Stručni kadar

Potvrđeno primjena

Istraživanja primjene u poljoprivredi

Istraživanja provedeno

Stručni kadar

Potvrđeno primjena

Istraživanje primjene nauci i tehnologiji