HarbiLab

HarbiLab je naucno-istrazivacki centar u sklopu firme AD Harbi d.o.o. Sarajevo. Primarni zadatak HarbiLab sektora jeste ispitiavnje i istrazivanje primjene proizvoda na bazi pirofilita u raznim industrijskim granama.

HarbiLab

HarbiLab je naucno-istrazivacki centar u sklopu firme AD Harbi d.o.o. Sarajevo. Primarni zadatak HarbiLab sektora jeste ispitiavnje i istrazivanje primjene proizvoda na bazi pirofilita u raznim industrijskim granama.

HarbiLab

HarbiLab je projekat zamišljen kao Centar za istraživanje i razvoj rješenja za proizvodnju i preradu organskih autohtonih vrsta biljaka, pronalazak ekoloških rješenja za reduciranje/otklanjanje najvećih zagađivača tla, zraka i vode, pronalazak rješenja za saniranje divljih deponija otpada kao i za razvijanje tehnoloških inovacija u sektorima fizikohemije, nanotehnologije, prehrambene tehnologije, farmacije, energetike i biotehnologije. Prateći dinamiku trenda prelaska sa konvencionalnih na “zelene” politike u međunarodnoj zajednici, odlučili smo sami promovisati te vrijednosti lokalno i regionalno, sa ambicijom ulaska na međunarodno tržište sa našim proizvodima, dizajnirani kao mediji za rješavanje najčešćih problema zaštite i održivosti okoliša.

HarbiLab je opremljen najnovijom tehnologijom kojom rukuje tim od 30 eminentnih stručnjaka. Lokacija u Buturović polju (općina Konjic) HarbiLabu pruža idealne uslove za razvoj svih rješenja u okviru djelovanja kompanije. Matična kompanija “AD HARBI” je inicijator svih inovativnih aktivnosti u svrhu usavršavanja aplikativne lepeze pirofilita. HarbiLab je dizajniran kao plodna platforma za omogućavanje sveopćeg poboljšanja stanja naučnog razvoja i kvaliteta života u bosanskohercegovačkom društvu. U tom duhu, zajedno sa našim partnerima, našim istraživanjem i inovacijama širimo ideal stvaranja rješenjā, u cilju kolektivnog blagostanja društva.

HarbiLab

Harbi-Lab je projekat zamišljen kao Centar za istraživanje i razvoj rješenja za proizvodnju i preradu organskih autohtonih vrsta biljaka, pronalazak ekoloških rješenja za reduciranje/otklanjanje najvećih zagađivača tla, zraka i vode, pronalazak rješenja za saniranje divljih deponija otpada kao i za razvijanje tehnoloških inovacija u sektorima fizikohemije, nanotehnologije, prehrambene tehnologije, farmacije, energetike i biotehnologije. Prateći dinamiku trenda prelaska sa konvencionalnih na “zelene” politike u međunarodnoj zajednici, odlučili smo sami promovisati te vrijednosti lokalno i regionalno, sa ambicijom ulaska na međunarodno tržište sa našim proizvodima, dizajnirani kao mediji za rješavanje najčešćih problema zaštite i održivosti okoliša. Harbi-Lab je opremljen najnovijom tehnologijom kojom rukuje tim od 30 eminentnih stručnjaka. Lokacija u Buturović polju (općina Konjic) Harbi-Labu pruža idealne uslove za razvoj svih rješenja u okviru djelovanja kompanije. Matična kompanija “AD HARBI” je inicijator svih inovativnih aktivnosti u svrhu usavršavanja aplikativne lepeze pirofilita. Harbi-Lab je dizajniran kao plodna platforma za omogućavanje sveopćeg poboljšanja stanja naučnog razvoja i kvaliteta života u bosanskohercegovačkom društvu. U tom duhu, zajedno sa našim partnerima, našim istraživanjem i inovacijama širimo ideal stvaranja rješenjā, u cilju kolektivnog blagostanja društva.

HarbiLab je opremljen najnovijom tehnologijom kojom rukuje tim od 30 eminentnih stručnjaka. Lokacija u Buturović polju (općina Konjic) HarbiLabu pruža idealne uslove za razvoj svih rješenja u okviru djelovanja kompanije. Matična kompanija “AD HARBI” je inicijator svih inovativnih aktivnosti u svrhu usavršavanja aplikativne lepeze pirofilita. HarbiLab je dizajniran kao plodna platforma za omogućavanje sveopćeg poboljšanja stanja naučnog razvoja i kvaliteta života u bosanskohercegovačkom društvu. U tom duhu, zajedno sa našim partnerima, našim istraživanjem i inovacijama širimo ideal stvaranja rješenjā, u cilju kolektivnog blagostanja društva.

error: Ooops sadržaj je zaštićen!