11

Želite saznati nešto više o nama, ili nas kontaktirati ?

intro video o nama

Misija nosioca namjeravane investicije jeste početak eksploatacije rude pirofilita i uspostavljanje proizvodnih kapaciteta za preradu rude pirofilita suhim i mokrim postupkom, uz primjenu savremenih tehnologija.

Osnovna tehnička koncepcija u proizvodnji visokokvalitetnog pirofilita Al2 Si4O10 (OH)2 bazira se na iskopu i transportu rude, primarnog drobljenja, sušenja, grubog odvajanja jalovine, finog odvajanja, usitnjavanja-mikroniziranja i pakovanja u ambalažu.

RUDARSTVO

Pirofilitni škriljac u ležištu Parsovići. Po svome hemijskom sastavu pirofilit je alumosilikat formule: Al2 Si4O10 (OH)2. Krajnji je član izomorfnog niza alumosilikata koji sadrži vezanu vodu.

INDUSTRIJA

Ovisno o granulaciji, sadržaju pojedinih komponenti i stepenu bjeline pirofilit se primjenjuje u različitim industrijskim granama. Pirofilit je veoma pogodan kao punilo u industriji papira.

POLJOPRIVREDA

U saradnji sa naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene za namjene u kojima se do sada malo koristio.

PO ČEMU SMO PREPOZNATLJIVI

PIROFILIT-MALA

PIROFILIT

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene u kojima se do sada malo koristio.
POLJOPRIVREDA---MALA

POLJOPRIVREDA

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene u kojima se do sada malo koristio.
RUDARSTVO-MALA

RUDARSTVO

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene u kojima se do sada malo koristio.
KOZMETICKA-MALA

KOZMETIČKA INDUSTRIJA

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene u kojima se do sada malo koristio.

Novosti

s23.jpg
Pročitajte naše zadnje objave i novosti. Budite u koraku sa onim što radimo i što vam doprinosimo za bolj ii zdraviji život. Ono šta nas odliku je da domaći proizvod koristimo unutar našeg života. Živite zdravo uz AD HARBI.

Partneri

Uz naše partnere postajemo ono što jesmo. Prvi u Bosni i Hercegovini koji istinski se borimo za zdrav ljudski život i primjenu naše rude na drugim područjima života. Sve to ne bi uspjeli bez naših partnera.