POLJOPRIVREDA

ISTRAŽIVANJA PRIMJENE PIROFILITA

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene u kojima se do sada malo koristio. Dosadašnji rezultati ovih istraživanja ukazuju  da,  zahvaljujući određenim svojstvima, pirofilit sa ležišta „Parsovići“-Konjic može imati izvanrednu primjenu u:

POLJOPRIVREDI

  • Stočna hrana
  • Peradarstvo
  • Ribarstvo
  • Đubriva
  • Zaštita bilja
  • Voćarstvo
  • Vinogradarstvo
  • Povrtlarstvo
  • Cvjećarstvo
  • Ljekovito bilje
  • Plastenička proizvodnja
  • Zaštita vodosistema i otpadnih voda
  • Dekontaminacija i detoksikacija zagađenih površina
  • Stabilizacija kiselih zemljišta
  • Kompoziti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljena.

EnglishBosnia