GRAĐEVINARSTVO

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene u kojima se do sada malo koristio. Dosadašnji rezultati ovih istraživanja ukazuju  da,  zahvaljujući određenim svojstvima, pirofilit sa ležišta „Parsovići“-Konjic može imati izvanrednu primjenu u:

Građevinarstvu

  • Žbuke
  • Premazi
  • Glet mase
  • Termo-izolacije
  • Hidro-izolacije
  • Sanacija deponija

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljena.

EnglishBosnia