FARMACEUTSKA I KOZMETIČKA INDUSTRIJA

ISTRAŽIVANJA PRIMJENE PIROFILITA

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene u kojima se do sada malo koristio. Dosadašnji rezultati ovih istraživanja ukazuju  da,  zahvaljujući određenim svojstvima, pirofilit sa ležišta „Parsovići“-Konjic može imati izvanrednu primjenu u:

Farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji:

  • Suplementi
  • Detoksikant
  • Imuno balanser
  • Antioksidant
  • Alkalizator
  • Adhezija bakterija na Escherichia coli

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljena.

EnglishBosnia