Pojedinosti o Blogu

9
mar
2018
Posted By: 0Komentar(i)

AD HARBI d.o.o. kao organizator radno-konsultativnih sastanaka Banja Luci

BANJA LUKA – 02. i 03. februar, 2018 – Društvo AD HARBI d.o.o. organizovalo je skup radno-konsultativnih sastanaka u Banja Luci, 02. i 03. februara, u amfiteartu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i u prostorijama hotela „Grand“, Banja Luka; i ugostilo je predstavnike svojih uvaženih saradnika: ITNMS Beograd, PMF Banja Luka, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Federalni zavod za Agropedologiju i NETZSCH.

Sastanci su bili informativnog i konsultativnog karaktera, te se njihova svrha sastojala u donošenju zaključaka o zajedničkim strateškim interesima i ciljevima, nizom pregovaranja i planiranja.

Učesnici sastanaka su iznijeli najnovije informacije o svome radu, svojim prijedlozima za buduće projektne pozive i za implementaciju tehnologija.

Također, fokus sastanka su bile i individualne prezentacije AD HARBI d.o.o. sektora za agronomiju, uposlenika i saradnika.

Sektor Agronomije AD HARBI d.o.o. predstavio je svoje aktivnosti u projektima koji su uzavršnoj fazi, projektima na kojima trenutno rade i u projektima koje planiraju započeti u bližoj ili daljoj budućnosti.

Saradnik u sektoru rudarstva AD HARBI d.o.o., mr.dipl.ing. Suad Čosić, predstavio je prijedlog potencijalnog realiziranja projekta „Upotreba pirofilita u sanaciji postojećih i stvaranjem novih otpadnih deponija“. Učesnici su kroz sesiju pitanja i odgovora nakon prezentacije izrazili naročito zadovoljstvo konceptom i idejom projekta.

Saradnik u sektoru odnosa sa javnošću i projekt menadžmenta, BA IRES Nadina Čosić, pružila je kratki pregled o situaciji na frontu fondova, tendera i prilika za dobivanje grantova od instuticija Evropske Unije, kao i institucija međunarodnih organizacija.

Za kraj, predstavnik firme NETZSCH, Mario Sermek, predstavio je proizvode koji bi za Društvo AD HARBI d.o.o., kao i za njegove suradnike, bilo od potencijalnog interesa.

Na samom kraju spleta sastanaka, predstavnik organizatora, Atif Hodžić (savjetnik), kao i Direktor Društva, Muhamed Harbinja, su se zahvalili učesnicima na odvojenom vremenu, trudu i zalaganju u prijašnjim projektima, učešću na sastancima, i izrazili su želju za jednako plodnom suradnjom u daljoj budućnosti.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljena.

EnglishBosnia