11

Želite saznati nešto više o nama, ili nas kontaktirati ?

MISIJA

Misija nosioca namjeravane investicije jeste početak eksploatacije rude pirofilita i uspostavljanje proizvodnih kapaciteta za preradu rude pirofilita suhim i mokrim postupkom, uz primjenu savremenih tehnologija.

Osnovna tehnička koncepcija u proizvodnji visokokvalitetnog pirofilita Al2O34SiO2H2O bazira se na iskopu i transportu rude, primarnog drobljenja, sušenja, grubog odvajanja jalovine, finog odvajanja, usitnjavanja-mikroniziranja (flotacija) od 0µ – 30µ.

RUDARSTVO

Pirofilitski škriljac u ležištu Parsovići, po svome hemijskom sastavu je alumosilikat formule: Al2O34SiO2H2O. Krajnji je član izomorfnog niza alumosilikata koji sadrži vezanu vodu.

INDUSTRIJA

Ovisno o granulaciji, sadržaju pojedinih komponenti i stepenu bjeline pirofilit se primjenjuje u različitim industrijskim granama.

POLJOPRIVREDA

U saradnji sa naučnim i drugim institucijama trenutno obavljamo intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene za namjene u kojima se do sada malo koristio.

PO ČEMU SMO PREPOZNATLJIVI

sumarstvo

ŠUMARSTVO

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene     VIŠE INFORMACIJA
GRADZ

GRAĐEVINARSTVO

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene     VIŠE INFORMACIJA
METARULŠKA INDUSTRIJA I VATROSTALNI MATERIJALI

METARULŠKA INDUSTRIJA I VATROSTALNI MATERIJALI

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene     VIŠE INFORMACIJA
kozmo

KOZMETIČKA INDUSTRIJA

AD HARBI d.o.o. u saradnji sa mnogobrojnim naučnim i drugim institucijama trenutno obavlja intenzivna eksperimentalna i druga istraživanja o mogućnostima primjene pirofilita za namjene     VIŠE INFORMACIJA

Novosti

s23.jpg
Pročitajte naše posljednje novosti. Budite u koraku sa onim što radimo i što vam doprinosimo za bolji i zdraviji život. Razvijajte se uz AD HARBI d.o.o.

Partneri

Uz naše partnere postajemo ono što želimo, prvi u Bosni i Hercegovini koji se istinski bore za zdrav ljudski život i primjenu naših rješenja baziranih na pirofilitnim proizvodima koja omogućavaju ugodan i zdrav život.

EnglishBosnia